Správa zařízení

Správa zařízení

Kliknutím na ikonu vašeho přihlašovacího jména, v pravé horní části vstupní obrazovky

Vyberete možnost My Account.

Správa zařízení

Zobrazí se další volby – v části PressReader Instalations jsou zobrazena zařízení (telefony, tablety), která jsou propojena s Vašim účtem. PressReader umožňuje k jednomu účtu propojit až šest zařízení.

Správa zařízení

Po stisknutí tlačítka Manage u příslušného zařízení máte možnost dané zařízení z propojení ke službě odstranit.

Správa zařízení